Ako odlíšiť MLM od pyramídovej hry?

Všetci často počúvame, či už z televízie, alebo internetu, o nešťastníkoch, ktorí naleteli podvodnej firme tváriacej sa ako spoločnosť multi level marketingu. Ten, kto podľahne vábeniu o nevídaných ziskoch, končí vo väčšine prípadov bezmocný a bez peňazí. Tieto podvodné spoločnosti sú všeobecne označované ako pyramídové hry. Medzi multi level marketingom a pyramídovou hrou býva mnohokrát na prvý pohľad veľmi tenká hranica, ktorá sa dá niekedy len ťažko rozpoznať. Práve z tohto dôvodu si laik tieto systémy veľmi často zamieňa. Avšak po dôkladnom preštudovaní MLM problematiky dokážete takmer so 100 % istotou rozlíšiť rozdiely medzi spomínanými systémami a určiť, či v skutočnosti ide o MLM, alebo o pyramídovú hru. A v tejto sekcii by som sa chcel venovať práve tomuto problému a popísať vám niečo o rozdieloch medzi týmito systémami a aké sú ich hlavné znaky.

 

Čo majú pyramídová hra a MLM spoločné?

Na úvod, predtým ako začnem písať o rozdieloch, by som chcel najskôr uviesť, v čom sa tieto systémy podobajú, čo majú spoločné. MLM a pyramídové hry sa podobajú v tom, že pre zapojeného človeka je výhodné do siete zapojiť ďalších ľudí. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo pri pyramídových hrách je to nevyhnutné, pretože váš zisk prúdi len z nových členov, pri MLM to nevyhnutné nie je, pretože dostávate odmeny za predaj produktov či služieb koncovým zákazníkom. To znamená, že nemusíte mať pod sebou nikoho, ale je výhodné niekoho mať, aby ste zarobili viac.

 

V oboch systémoch je výhodné zapojiť ďalších členov, rozdiel je v tom, že pri sieťovom marketingu to nie je nevyhnutné, pretože vaše zisky prúdia z predaja.

 

  • V klasických MLM systémoch (Herbalife, Amway, Rainbow atď.) sa provízie vyplácajú za predaj služieb, prípadne za predaj tovaru z centrálneho skladu firmy. Za zapojenie nového človeka do systému sa provízie nevyplácajú, prípadne sú nízke a porovnateľné s províziami za predaj základného produktu. Niektoré klasické MLM systémy sú vysoko korektné a nedá sa vážne hovoriť ani o drsnom získavaní peňazí. Niektoré si získali zlú povesť tým, že starí účastníci systému tak vyburcovali začínajúcich, že tí nakúpili toľko tovaru, že po opadnutí nadšenia ho už nedokázali predať.

  • V klasických pyramídových hrách sa veľká časť provízií vypláca za zapojenie nového človeka do systému. Keď sa v regióne vyčerpajú možnosti zapojiť nových ľudí, zostane veľa ľudí, ktorým sa peniaze nevrátili, nedostali za ne prijateľnú protihodnotu a nemajú reálnu šancu získať ich činnosťou v rámci systému späť.

Základný rozdiel medzi pyramídovou hrou a MLM.

Oba systémy majú tvar pyramídy

Ďalším spoločným znakom oboch systémov, ktorý môže byť pre laikov zavádzajúci, je štruktúra. Ak si totižto nakreslíme štruktúru pyramídovej hry aj MLM, zistíme, že oba systémy majú tvar pyramídy, resp. pyramídovej schémy. Tento argument je zároveň najväčším tromfom v rukách odporcov MLM. Teraz si skúste nakresliť organizačnú štruktúru štátu, cirkvi alebo akejkoľvek firmy, napríklad aj tej, v ktorej robíte. Mnohí si vôbec neuvedomujú, že štruktúru pyramídy nájdete takmer všade. 

Kniha

Pozrite sa na obrázok nižšie. Čo vám to pripomína? Áno, uhádli ste, je to pyramída! Dole v štruktúre sú robotníci, obsluha strojov, skladník atď. Nad nimi sú vedúci. Nad vedúcimi je ďalšia užšia skupina vedúcich a nad nimi úzka skupina manažérov. No a nad manažérmi sa nachádza riaditeľ. A týchto všetkých ľudí a chod celej firmy živia predovšetkým tí dole. A nikomu to neprekáža, každý len drie (nechcem tu znehodnocovať prácu vedúcich a manažérov, pretože určite majú stresujúcu prácu a je na nich vyvíjaný veľký tlak, no stojím si za svojím, že drvivú väčšinu zisku vytvoria ,,pracovné jednotky"). Ale len čo má byť skladník v MLM, to je rečí o nelegálnosti, podvode a pod. A pritom v MLM je pre skladníka jedinečná možnosť stať sa manažérom. Predstavenie obchodnej príležitosti nie je priamo naviazané na vzdelanie. Ak sa v hĺbke štruktúry rozhodne uspieť a dodrží systém, je reálne, že aj uspeje. Môže si pod sebou vybudovať svoju vlastnú pyramídu. Predstavte si ale, že by sa skladník obrátil na riaditeľa, že tiež chce byť riaditeľom. V bežnej firme by bol bez šance. Ľudia na vedúcich pozíciách sú buď samotní majitelia, alebo ich príbuzní a známi. Takéto pozície si strážia a budú strážiť zubami-nechtami. Oproti tomu je multi level marketing  presným opakom tradičného pyramídového modelu väčšiny firiem. V MLM vám tí ,,nad vami" ochotne pomáhajú uspieť, pretože ak uspejete vy, uspejú aj oni.

 

Organizačná štruktúra každej firmy je pyramída resp. pyramídová schéma.

 

Argument, že MLM je nelegálna pyramídová hra, pretože má tvar pyramídovej schémy, je chybný. Pyramída je súčasťou organizačnej štruktúry každej firmy na tejto planéte, každého štátu, armády či cirkvi.

 

MLM odmeňuje za predaj, pyramídová hra za privedenie nového člena

Určite si aj tak 90 % z vás, čo to teraz číta, hovorí ,,MLM je pyramídová hra", lebo na tom zarobia len tí, ktorí tam sú zaregistrovaní medzi prvými, a potom už nikto. To samozrejme nie je pravda... MLM má na rozdiel od pyramídovej hry práve tú výhodu, že aj keď vstúpite neskôr, tak môžete zarábať oveľa viac než človek, ktorý vás do MLM firmy priviedol, alebo dokonca ako ľudia, ktorí sú v systéme oveľa vyššie ako vy. Ako je to možné? Správne fungujúce MLM vás neodmeňuje za to, že do systému privediete ,,ďalšiu ovečku" (mimochodom, to robí práve pyramídová hra), ale za váš výkon

 

V sieťovom marketingu je dôležité tvoriť obrat predajom tovaru. A je jedno, či ste tým predajcom vy sami alebo vaša skupina (ľudia, ktorých ste zaregistrovali do systému). Ak je váš obrat a obrat vašej skupiny lepší ako obrat človeka nad vami, tak si zarobíte viac než on. Toto by u pyramídových hier vôbec nebolo možné.

 

Pyramídové hry často používajú produkt či službu ako kamufláž

Ďalšiu chybu, ktorú robia často nielen začiatočníci, ale aj skúsenejší MLM užívatelia, je, že si myslia: ,,tento systém má produkt alebo službu, tak je to určite MLM". Chyba! Hlavným spôsobom, ako rozoznať pyramídové hry od MLM, boli v minulosti produkt či služba. Ak systém nemal službu ani produkt, bolo jasné, že zisky prúdia z investícií nových členov, teda bolo jasné, že je to pyramídová hra. Dnes už ale sotva nájdete taký systém. V dnešnej dobe sú oveľa sofistikovanejšie a prepracovanejšie pyramídové hry, ktoré majú buď produkt, alebo službu. Ako rozoznať tieto systémy v tomto prípade? MLM ponúka lacnejšie a kvalitou porovnateľné produkty v porovnaní s hypermarketmi či drogériou. U pyramídových hier je produkt či služba často len zásterka, aby nebolo na prvý pohľad jasné, že ide o finančnú hru.

 

U všetkých pyramídových hier, ktoré sa schovávajú za MLM, bývajú produkty či služby väčšinou nekvalitné a hlavne predražené...

 

Kritéria, podľa ktorých ľahšie rozoznáte sieťový marketing od pyramídovej hry

Ak vám niekto ponúkne príležitosť k zárobku a vy si nebudete istí, či ide o legálne MLM, alebo o nelegálnu pyramídovú hru, mali by ste to rozoznať podľa týchto kritérií.

 

 MLM (sieťový marketing)

Pyramídová hra

kvalitný produkt  

nekvalitný alebo žiadny produkt

zarábate predajom tovaru, lacno nakúpim od výrobcu, drahšie predám zákazníkovi

zarábate tým, že registrujete nových ľudí a z ich poplatkov dostávate provízie

lacné produkty

 predražené produkty

školenia

žiadne školenia

provízny systém - rovnaká šanca pre všetkých, aj keď je nad vami 1000 ľudí

   provízny systém - ľudia nad vami zarobia viac  ako vy

firma patrí do DSA alebo podobných združení

firma nepatrí do žiadneho združenia

ukončenie členstva - bez problémov

budú vás prehovárať

zisk - za dobrú prácu vás náležite odmenia

zisk - budú vám sľubovať zisk bez práce

výplata - pravidelne a včas

výplata - nikdy ju neuvidíte

doba trvania - MLM s dobrým výrobkom a podporou vydrží desiatky rokov        

doba trvania - nalákajú ľudí, vyberú (okradnú) poplatky a rýchlo zaniknú

 

Pár slov na záver

Ak sa k vám dostane nejaká ponuka na nejaký zárobok, nebojte sa o tom popremýšľať a poprípade sa niekoho opýtať. Väčšina serióznych MLM spoločností je členom renomovaných domácich, ale aj zahraničných spolkov či asociácií. Medzi najznámejšie patrí česká AOP - Asociácia osobného predaja, americká DSA - Asociácia priameho predaja alebo WFDSA - Svetová federácia asociácií priameho predaja atď. Preto skôr, ako začnete spolupracovať s niektorou network marketing spoločnosťou, uistite sa, že je členom niektorej z uvedených organizácií. A pamätajte si: nikto, nikde a nikdy vám nedá zadarmo veľké peniaze.

 

Že ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali? V tom prípade si prečítajte diskusné fórum, možno ich nájdete práve tam. Ak máte nejaké otázky, postrehy či pripomienky, neváhajte napísať do diskusie. Taktiež sa nebojte podeliť o svoje skúsenosti.

 

Páči sa vám môj web? Ak áno, odporučte ho svojim priateľom, určite vám budú vďační. Taktiež sa môžete pridať do dvoch facebookových skupín, v ktorých vás budem neustále informovať o nových príležitostiach. Jedna je zameraná všeobecne na zárobok na internete (toto je odkaz), v tej druhej zverejňujem ponuky práce z domu (odkaz nájdete tu). Kliknite na ,,páči sa mi to" a v upozorneniach nastavte ,,dostávať všetky príspevky". 

 

Author Juraj.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať:

Diskusná téma: MLM vs PYRAMÍDA

Dátum: 23.07.2021

Vložil: latifundista

Titulok: konstatování

Ahoj Juraji - admine.
Musím tvé úsilí a snahu ocenit, ale když řekneš herbalife, to byli gauneři par excelence, byl jsem za plentou, když přijela "šéfka" nad nimi a doslova jim "mlátila po hubě", musíte z těch lidí vytřískat peníze, říkala a spoustu dalšího. Provize byly obrovské, dostal jsem se tam pod záminkou, že koupím jeden "startovací" výrobek". Samozřejmě jsem okamžitě vycouval a udělal si obrázek o několika násobném navýšení produktu, který kvalitativně podle skutečných účinků a výrobních nákladů byl v ceně pár desítek korun a prodával se za třebas 1700.
Jo nejlepší bylo jak na konci huštění do mozků, nastupovali pracovníci pod ní a cca 5-7 jich říkalo imaginární zkušenosti z toho co výhodně (?????) nakoupili. A ještě jací jsou zdraví.
No dát si pořádný kýbl pod bradu a vyzvracet se !

Dátum: 22.08.2021

Vložil: Admin

Titulok: Re:konstatování

Ahoj, súhlasím s tým, čo píšeš. Tiež mám zlé skúsenosti s Herbalife, teda konkrétne s ľudmi, ktorí to propagujú.

Herbalife považujem za jednu z tých serióznejších MLM firiem. Dôvod - má produkty, aj keď trochu predražené, a je možné ich predávať aj koncovým zákazníkom.
To že sa toho chytia gauneri je vec druhá.

Dátum: 23.11.2016

Vložil: Milan

Titulok: MLM

MLM my zlepšilo finančnú situáciu začiatky boli ťažké ale ako je písané za poctivú prácu a aj dávku nervov z prvotných nezdarov v predaji sa dostavili výsledky a dnes sa my mesačný plat vytiahol až na cca 2000€ a to za ešte stále necelý rok :) Výplatu dostávam každý mesiac vždy na čas :) Na mlm nedám dopustiť nakoľko nepotrebujete postavenie známosti od otecka či sa narodiť bohatým ľuďom je len a len na vás kam sa chcete dostať preto každý môže byť úspešný a to je dnes vo svete veľká rarita ...

Dátum: 22.05.2015

Vložil: Zdeno F.

Titulok: Šmejdi

MLM nie je piramídová hra, ale sú to šmejdi. Vnucujú výrobky ktoré sa v obchodnej sieti nenacházdajú lebo nesplňujú rôzne normy a pripisujú im priam zázračné vlastnosti. Ich cena stúpa do zázračných výšok. Stačí si len vygogliť slovíčko "šmejdi"
Ďakujem, nechcem takú formu zbohatnutia a osobného rastu.

Dátum: 26.05.2015

Vložil: Admin

Titulok: Re:Šmejdi

Chápem Vás, ale netreba hádzať všetky spoločnosti do jedného vreca. Sú firmy, ktoré majú veľmi kvalitné produkty a cenovo sú taktiež v pohode.

Dátum: 13.12.2015

Vložil: Matúš

Titulok: Re:Re:Šmejdi

To takýmto ľudom nevysvetlíte :) vieme o našej pravde. Bohužiaľ ľudia sú hlúpi. Možno to niekoho urazí ale áno, ľudia sú hlúpi taká je pravda. Donekonečna sa budú stažovať ako ich každý okráda a že všetko sú len podvody. Okej v poriadku, je to ich vec. My pomocou MLM bohatneme legálnym čistým spôsobom a oni len nadávajú ako vždy.

Dátum: 10.07.2017

Vložil: jeunesse_leader_slovakia

Titulok: Re:Šmejdi

Každý ma pravo na názor. vola sa to natlakový systém predaja ale sietovy marketing a budovanie funkcneho systemu je o nieco inom ako o predaji.

Pridať nový príspevok