Odmietnutie právnej zodpovednosti

 

Pokiaľ s podmienkami ustanovenými nižšie nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto webovú stránku.

 

Platnosť obsahu: Tento blog/webová stránka a/alebo jej vlastník (pracanadoma-skusenosti.eu) (ďalej len „ja“) sú za každých okolností prechodným dielom. Obsah, zdroje informácií, samotné informácie a odkazy na externé stránky sa môžu časom meniť, a preto táto webová stránka nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zmeny.

 

Presnosť obsahu: Takisto upozorňujem na to, že vylučujem akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti, ktoré boli v dobrej viere na tejto webovej stránke/blogu uvedené. Príprave obsahu tejto webovej stránky som venoval maximálnu starostlivosť. Napriek tomu však nemôžem zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu.

 

Externé odkazy: Nenesiem zodpovednosť za obsah iných webových stránok alebo za akékoľvek odkazy/obrázky poskytnuté/zobrazené na tejto webovej stránke/blogu.

Táto stránka/blog obsahuje odkazy na externé stránky prevádzkované tretími stranami. Na ich obsah nemám žiadny vplyv. Nemôžem teda ani prevziať žiadnu záruku alebo zodpovednosť za obsah tretích strán a za jeho pravdivosť. Za obsah stránok, na ktorý smerujú odkazy, je vždy zodpovedný konkrétny poskytovateľ obsahu či prevádzkovateľ daných stránok.

 

Urážky a osočovanie: Používateľ tejto webovej stránky súhlasí s tým, že nenesiem zodpovednosť za obrázky alebo názory zverejnené na „svojej“ stránke. Obsah blogu je názorom blogerov a nemá cieľ napadnúť akékoľvek náboženstvo, etnickú skupinu, klub, organizáciu, spoločnosť, profesiu, jednotlivca alebo akékoľvek iné subjekty.

 

Poradenské služby/odborné znalosti: Nepovažujem sa za odborníka a ani sa nezaoberám poskytovaním odborných poradenských služieb – odporúčaní, rád, inštruktáží – z ktorých mi môže vyplynúť zákonná povinnosť. Akékoľvek názory uvedené na tejto stránke sú určené na diskusné a zábavné účely. Žiadny účinok, negatívny alebo iný, založený na preskúmaní návrhov/obsahu tejto stránky, nevytvára pre mňa právny vzťah alebo povinnosť a/alebo zodpovednosť. Pri zvažovaní názorov uvedených na tejto webovej stránke používateľ postupujte na vlastné riziko. Nie som odborník v oblasti osobného rozvoja, podnikania alebo iných oblastí obsahu, ktorý je zverejnený na tejto stránke. Používateľ webovej stránky je zodpovedný za svoje vlastné rozhodnutia a ich dosah.

 

Osobné názory: Obsah tejto stránky tvoria moje osobné názory alebo osobné názory používateľov. Neposkytujem žiadne poradenské služby. Moje názory v žiadnom prípade nepredstavujú názory iných zamestnávateľov/organizácií/používateľov atď. Tento blog predstavuje iba môj názor a slúži výlučne na diskusné a zábavné účely.

 

Príspevky používateľov: Nepodporujem ani nepreberám zodpovednosť za žiadny obsah a názory používateľov, vyjadrené v komentároch/diskusii a výslovne odmietam akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s používateľským obsahom, ktorý by mohol obsahovať akúkoľvek položku, ktorá by mohla byť protiprávna alebo inak nevhodná v danej krajine, respektíve ktorá prostredníctvom komentárov, zámerov a obsahu porušuje zákony.

 

Nespôsobiť ujmu: Zámerom tejto webovej stránky/blogu je nespôsobiť ujmu. Mojím zámerom nie je zraniť ostatných, ublížiť, hanobiť alebo spôsobiť urážku na cti. Názory zverejnené na tomto blogu/webovej stránke treba brať ako moje názory, nie ako fakty, rady alebo poradenskú službu. Publikovanie tohto obsahu by sa nemalo chápať ako podpora vyjadrených názorov ani ako záruka za zverejnené informácie. Ak jednotlivci/spoločnosti/organizácie alebo akékoľvek iné osoby použijú dané rady, tipy, techniky alebo odporúčania, robia tak na vlastné riziko.

 

Autorské práva: Táto webová stránka je chránená autorskými právami. S výnimkou informatívneho, osobného a nekomerčného použitia nesmiete upravovať, reprodukovať ani distribuovať dizajn či rozloženie tejto webovej stránky alebo jednotlivé časti dizajnu použité na tejto webovej stránke.

Obsah tejto webovej stránky sa nesmie používať bez predchádzajúceho výslovného súhlasu.

 

Oprávnené použitie: Všetky ochranné známky, logá a obrázky sú chránené autorskými právami ich príslušných vlastníkov a používajú sa na základe ustanovení o oprávnenom použití.

Neoprávnené použitie akýchkoľvek ochranných známok môže predstavovať porušenie platných zákonov.

 

Limity škôd: Každý používateľ tejto webovej stránky sa vzdáva akéhokoľvek nároku na škody, pokiaľ nie je na stránke uvedené inak. Konkrétnejšie, nepreberám žiaden záväzok alebo zodpovednosť voči akejkoľvek osobe, subjektu, organizácii, spoločnosti v súvislosti so stratou alebo poškodením, ktoré súvisí buď nepriamo, alebo priamo s informáciami na tejto webovej stránke. Neposkytnem žiadne prostriedky na nápravu akéhokoľvek poškodenia vrátane, nie však výlučne, trestného, zmluvného, nepriameho, následného, náhodného alebo iného poškodenia nevynímajúc príčiny, akými sú napríklad urážka na cti, obviňovanie, poškodenie dobrého mena, nedbalosť, osobná zodpovednosť alebo porušenie záruky, alebo zmluvy, a to aj v prípade, že dané oznámenie poskytlo informácie o možnosti takejto škody.

 

Záruka: Táto webová stránka neposkytuje žiadne záruky, a to vrátane, ale nie výlučne výslovných alebo implicitných.

 

Riziká: Túto webovú stránku a jej obsah používate výhradne na vlastné riziko.

 

Reklamy: Táto webová stránka nezaručuje, výslovne neschvaľuje ani inak nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek činnosť, správanie inzerentov alebo propagátorov, ktorí realizujú svoje zámery na tejto webovej stránke. Nepreberá ani žiadnu inú zodpovednosť za uverejnené reklamy.

Reklamy, ktoré vidíte na tejto stránke, umožňujú to, že môžete zdieľať všetky informácie uvedené na tejto stránke zadarmo. Nekontrolujem každú zobrazenú reklamu. Poskytovatelia reklamy si sami vyberajú reklamy, ktoré sú podľa nich pre vás relevantné, a preto nemusia odrážať produkt alebo službu, ktorú odporúčam.