Reklama

 
 

Kvalitný spätný odkaz

Nenápadná a nevtieravá forma reklamy prostredníctvom dobre naformulovaných krátkych textov v kombinácii s vhodným umiestnením predstavuje veľmi účinnú formu, ako presvedčiť užívateľa, aby navštívil vašu webovú stránku.

 

Spätný odkaz – sidebar (bočný panel) – základná cena 1 odkaz na mesiac 30 €.

  • na 3 mesiace – 75 €

  • na ½ roka – 120 €

  • na 1 rok - 240 €

 

Spätný odkaz v redakčnom článku – cena sa pohybuje od 80  do 200  / rok. Cena závisí od témy článku.

 

PR článok/SEO článok

Reklamný článok s odkazmi (2-3 follow linky). Článok ostáva na webe natrvalo.

Podmienkou zverejnenia článku je, že musí zodpovedať určitej kvalite a tematicky sa hodiť k tejto webovej stránke.

 

Cena za uverejnenie článku sa pohybuje od 100 do 250 . Cena závisí od témy článku.

 

Zverejnenie inzerátu/pracovnej ponuky

Táto služba je zadarmo. Podmienkou je, aby sa pracovná pozícia dala vykonávať prevažne z domu (minimálne 70 % pracovného času).

Ďalšie podmienky, ako aj formulár na zverejnenie pracovnej ponuky nájdete na tejto stránke.

 

Platné od 10.01.2022