Čo je to copyediting, pár tipov, ako a kde začať

Prepisovanie textov a článkov tzv. copyeditovanie.

Mnoho ľudí začalo vďaka internetu zarábať online. Práca z domu je totiž jednoduchá. Niektorí zarábajú tvorením webových stránok alebo prekladaním textov, iní zase copywritingom. Práve spolu s copywritingom sa začala čoraz viac prejavovať potreba tzv. copyeditingu (editovanie resp. prepisovanie textov). Čo si pod týmto pojmom predstaviť, čo copyeditor, editor textu vlastne robí a aký je jeho význam, to všetko bude obsahom tohto článku. Na záver si môžete tiež prečítať, kde si môže copyeditor hľadať pracovné ponuky alebo zákazky.

 

Aký je rozdiel medzi copywritingom a copyeditingom

Copywriter text napíše, ale počas tvorby textu sa mu myšlienky rozbiehajú všetkými smermi a často sa snaží zachytiť rozsiahle informácie v jednom zmrštenom článku tak, aby čitateľ pochopil základnú myšlienku a copywriter zároveň uspokojil požiadavky zadávateľa článku. Počas tejto tvorby však môžu vznikať najrôznejšie chyby, ktoré je potrebné ešte doladiť.

 

Copyeditor teda vezme text a edituje ho (prepíše). Opraví prípadné chyby v texte, vylepší niektoré slovné spojenia, aby bol text presnejší a pre čitateľa čitateľnejší. Práca copyeditora (editora textu) teda spočíva aj v opravách prípadných gramatických chýb, slová, ktoré sa príliš často opakujú, nahradí vhodnými synonymami, aby text čitateľa nenudil. Copyediting je tiež posledným redakčným krokom pred tým, než ide text, napríklad novín, do tlače.

 

Viac informácii o copywritingu si môžete prečítať v kliknutím na tento článok.

 

Význam copyeditorov

Rovnako ako v ďalších odvetviach, ktoré sú spojené s písaným textom, aj pri copyeditingu nájdeme tých najlepších, ktorí už majú nejaké renomé. Takýchto odborníkov už nenazývame copyeditori, ale copychief, teda prenesene "šéf copyediterov". V našich končinách sa tento pojem najlepšie hodí na označenie redaktora.

 

Je potrebné zdôrazniť, že copyeditori sa hojne využívajú skôr pri tlačených knihách, kde je obrovské množstvo textu a celý text je potrebné naozaj starostlivo prejsť a upraviť tak, aby mal čitateľ čo najlepší zážitok. Pri periodikách sa tento výraz používa málokedy a je skôr nahrádzaný práve slovom redaktor alebo subredaktor

V kontexte so spomínaným webovým prostredím má copyeditor prácu jasnú. Copywriter, prípadne samotný majiteľ webového projektu, spracuje text, ktorý je považovaný za ,,surový", teda neopracovaný. Takýto text si vezme práve copyeditor a pustí sa do jeho prepisovania, resp. úprav tak, aby bolo možné tento text publikovať a zároveň aby ​​návštevníkov webu zaujal či inšpiroval.

 

Úrovne copyeditingu

Copyeditovanie sa delí v zásade na tri najdôležitejšie úrovne. Prvou úrovňou je úroveň ľahká, druhou je úroveň stredná a treťou je úroveň ťažká. Úroveň, ktorú si zadávateľ zvolí, určuje, koľko času a práce bude musieť copyeditor vynaložiť, aby bola zákazka vyhotovená. Je samozrejmé, že rôzna úroveň znamená tiež rôzne cenové ohodnotenie, pričom tá najťažšia úroveň znamená najvyšší plat.

 

Čo copyediting zahŕňa

Copyediting sa okrem vyššie uvedených delení člení na úpravu mechanickú a úpravu hmotnoprávnuMechanické úpravy sú také, v ktorých copyeditor opravuje pravopis, gramatiku, interpunkciu vo vetách. Skontroluje preklepy, nevhodné slovné spojenia a ďalšie, viac-menej korektorské práce. V porovnaní s korektúrou sa ale copyeditor púšťa aj do editácie tabuliek, grafov a iných sprievodných materiálov v texte. Dbá predovšetkým na jednotnosť písaného prejavu, správnu úpravu podľa platných noriem a ďalšie úkony tak, aby bola práca profesionálna po všetkých stránkach.

 

Ak by sme siahli po úprave hmotnoprávnej, tu si značne priplatíte. Hmotnoprávna úprava sa totiž zaraďuje medzi veľké úpravy. Copyeditor tu má pomerne zložitú prácu, musí opraviť celú štruktúru a organizáciu textu, prípadne práce. Tieto úpravy však zahŕňajú aj kontrolu pravdivosti tvrdení a údajov, ktoré sa v práci vyskytujú. Je teda vidieť, že táto forma copyeditingu je veľmi náročná nielen časovo, ale aj z hľadiska vzdelania v danom odbore.

 

Základné postupy copyeditingu

Úplne najzákladnejšou vecou, s ktorou musí byť copyeditor oboznámený, je systém poznámok, ktoré vytvoril buď autor, alebo korektori. Do nich sa musí copyeditor vžiť, aby podľa nich mohol prepisovať text. Tieto práce bývali veľmi využívané najmä v časoch, keď ešte neexistoval počítač. V dnešnej dobe má copyeditor vďaka moderným technológiám uľahčenú prácu, avšak dokument, ktorý pôjde do tlače, musí byť zbavený všetkých prebytočností, ktoré by mohli v texte pôsobiť neesteticky a zároveň by zbytočne predražovali cenu tlače.

 

Editácia tlačeného textu

Copyeditor môže robiť poznámky aj do tlačeného textu. Tu je potrebné, aby boli jeho poznámky a značky čitateľné a ľahko pochopiteľné. Je preto nevyhnutné, aby v tomto prípade copyeditor písal čitateľne a zároveň nechal na okrajoch tlačeného textu dostatok miesta tak, aby sa mohli vyjadriť ďalšie zainteresované osoby. Spravidla ide o autora, sadzača a ďalších ľudí. Je tiež nepísaným pravidlom, že copyeditor píše poznámky svetlými farbami, aby bolo ľahko rozpoznateľné, akú zmenu navrhuje copyeditor a akú zmenu navrhuje napríklad samotný autor.

 

Editácia elektronického textu

Copyeditori sa s úpravou elektronického textu stretávajú čím ďalej, tým častejšie. Podobne ako pri texte tlačenom, ​​aj pri tomto druhu textu musí copyeditor opraviť všetky gramatické chyby, nezrovnalosti v slovoslede atď. Skrátka je potrebné text uhladiť. V porovnaní s tlačeným textom má elektronický text tú výhodu, že sa v ňom lepšie hľadajú chyby i slová.

 

Strany copyeditingu

Samotný copyeditor teda musí spolupracovať s ďalšími stranami (autor, vydavateľ), aby spoločne pripravili bezchybný text pre poslednú stranu - pre čitateľa. Copyeditor sa potom riadi pravidlom 4C. Toto pravidlo pochádza z angličtiny, v ostatných jazykoch by sme 4C nedosiahli.

 

  • Clarity - teda jasnosť. Text musí byť pre čitateľa jasný a pochopiteľný. Ak čitateľ bude mať pred sebou text, ktorý obsahuje príliš veľa nevysvetlených pojmov a ktorý navyše bude vyzerať ťažkopádne, text odloží a od autora si už žiadny iný text nekúpi.

 
  • Coherency - teda koherencia. Toto pomerne cudzie slovo znamená súdržnú logiku. Text teda musí mať hlavu a pätu a musí na seba logicky nadväzovať. Copyeditor teda zabezpečí, že táto logika textu bude dodržaná a nebude čitateľa vyrušovať neustálym preskakovaním vecí.

 
  • Consistency - v preklade konzistencia. Pod týmto slovom sa myslí plynutie textu. Text musí správne plynúť, mať tie správne parametre na to, aby mohol byť pre čitateľa prínosný, a preto musí splniť tie najvyššie očakávania.

 
  • Correctness - v preklade správnosť. Copyeditor sa musí postarať aj o to, aby bol text správny. Musí teda obsahovať pravdivé fakty a text, ktorý už prešiel rukami copyeditora, by nemal obsahovať zavádzajúce informácie, ktoré by mohli spôsobiť dezinformáciu čitateľa.

 

Kde hľadať pracovné ponuky?

Ak by ste si v budúcnosti chceli zarábať týmto spôsobom, mali by ste začať sledovať ponuky práce. Tie môžete nájsť na klasických pracovných serveroch ako profesia.sk a podobne, na inzertných portáloch ako bazos.sk, prípadne na serveroch mikropráce ako jaspravim.sk a iné. Druhou možnosťou je využívať priamo stránky, ktoré sú venované copyeditorom (copywriterom) aj firmám, ktoré hľadajú niekoho na písanie, prípadne prepisovanie textov. Na Slovensku, žiaľ, také weby nenájdeme, no u našich západných susedov je ich hneď niekoľko. Zoznam viacerých nájdete v článku prehľad copywriting portálov.

 

Ak máte záujem, pracovné ponuky tohto charakteru môžete sledovať aj na mojej stránke. V kategórii práca pre copyeditorov sa mi sem tam podarí nejakú ponuku zverejniť. Ide len o ponuky na dlhodobú externú spoluprácu pre nejakú firmu či agentúru, nie o krátkodobé zákazky. 

 

Moderné prekážky

Moderná doba s veľkou expanziou noviniek pripravila tiež mnoho nových prekážok práve na poli copyeditovania. Copyeditor už nemá na starosti len kontrolu textu ako takého, ale aj mnohých iných aspektov, ktoré s modernou dobou do textu prišli. Copyeditori, ktorí upravujú texty a materiály pre webové použitie, musia čoraz viac dbať na SEO (texty pre vyhľadávače), aby text čitateľa prilákal. Takisto je potrebné brať do úvahy najrôznejšie prelinkovanie textov tak, aby mali texty na internete patričnú váhu. Teda aby ich internetový vyhľadávač našiel ešte ľahšie. Editor článkov, ktoré sa budú publikovať na internete, teda nemá vôbec ľahkú prácu.

 

Pár slov na záver

Práca copyeditora nie je jednoduchou záležitosťou a rozhodne ju nemôže robiť každý. Človek, ktorý túto pozíciu zastáva, by mal byť pozorný a hlavne výborný v jazyku, v ktorom edituje, rovnako aj bezchybný a spoľahlivý. Kariéra nespoľahlivého copyeditora totiž skončí prakticky skôr, ako by začala. Preto občas na týchto nespoľahlivých ľudí narazíme, najmä vďaka tomu, že práca na doma je lákavá a copyeditor pracuje veľmi často práve doma. Je teda ľahké sa copyeditorom stať, náročnejšie je sa ako editor textu udržať.

 

Rozhodne si prečítajte aj diskusné fórum, je pravdepodobné, že tam nájdete ďalšie zaujímavé informácie k téme. Ak už máte s copyeditovaním nejaké vlastné skúsenosti, podeľte sa o ne a napíšte do diskusie. Možno svojím príspevkom inšpirujete a motivujete ďalších návštevníkov mojej stránky.

 

Našli ste v tomto článku zaujímavé informácie, ktoré považujete za prospešné? Potom sa o ne podeľte so svojimi známymi a možno tak niekomu pomôžete. Stačí, ak článok budete zdieľať alebo mu dáte like. Určite odporúčam lajknúť moje facebookové skupiny, v ktorých neustále zverejňujem novinky týkajúce sa práce z domu a podnikania na internete. V prvej skupine sa zameriavam všeobecne na zárobok na internete (toto je odkaz), druhá facebooková skupina patrí ponukám práce z domu (odkaz nájdete tu). Kliknite na ,,páči sa mi to" a v upozorneniach nastavte ,,dostávať všetky príspevky". 

 

Odporúčam prečítať si aj tieto články:

 Korektúra textov – aká je práca korektorov?  - článok je venovaný práci korektora, čo robí, aká je jeho náplň práce a kde sa môže uplatniť, resp. na akých portáloch si môže hľadať zákazky, prípadne pracovné ponuky.

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Diskusná téma: Copyediting - prepisovanie

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok