Plány do budúcnosti

Do tejto kategórie budem pridávať ďalšie podvody, ktoré však nemusia mať s internetovým marketingom nič spoločné. Budú to teda ďalšie pochybné veci okrem klikačiek, Ponziho schém a pyramídových hier.