Kreatívny redaktor/editor pre spravodajský portál

22.06.2024 09:38

Je vaša znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni? Pravopis a štylistiku máte v krvi? Máte skúsenosti s písaním? VERBINA, o.z. rozširuje svoj tím redaktorov a hľadá niekoho na písanie vlastných autorských textov, reflektovanie aktuálneho diania, realizáciu rozhovorov a podobne. Dôležité je mať všeobecný prehľad.

čítaj ďalej.