Ghostwriting - ako začať a stať sa úspešným.

Ilustračný obrázok ghostwritera - ducha spisovateľa. Popularita zárobkov prostredníctvom internetu neustále narastá a s rastúcim dopytom sa rozširuje aj ponuka. V súčasnosti existuje pestrá škála možností, ako si na internete zarábať, a to ako príležitostne, tak aj dlhodobo v podobe trvalého príjmu. Jednou z takýchto možností je tzv. ghostwriting. Ten býva veľmi často stotožňovaný s copywritingom. Napriek tomu medzi týmito dvoma odbormi možno nájsť určité rozdiely, o ktorých si povieme v nasledujúcom článku. V ňom Vám poradím, ako s ghostwritingom začať, a tiež Vám prezradím pár tipov, ako sa v ňom stať úspešným.

 

Čo je to ghostwriting?

Možno si hovoríte, že ste o ghostwritingu nikdy nepočuli a že ste sa s ním ešte nikdy nestretli. Opak je však pravdou. Pravdepodobne každý z nás (obzvlášť ľudia pracujúci či pohybujúci sa na internete) na neho už niekedy narazil. Práca ghostwritera je totiž všade. Všetky tie články a e-booky bez autora alebo knihy vydávané známymi osobnosťami - za všetkým tým sa pravdepodobne skrýva nejaký šikovný ghostwriter, ktorý vie pracovať so slovami a dokonale zvláda gramatiku.

 

Ghostwriter je v podstate spisovateľ na prenájom. Väčšinou sa jedná o profesionálneho spisovateľa na voľnej nohe. Ide o človeka, ktorého úlohou je napísať článok, e-book či dokonca skutočnú knihu. Za svoju prácu však získava iba peniaze, nie úspech a uznanie, ktorého sa väčšinou autorom uvedeným na prebale knihy či pod článkom dostáva. Ako zo samotného pojmu ,,ghostwriter" vyplýva, ide v podstate o ,,ducha - spisovateľa". To znamená, že ghostwriter je skutočným autorom knihy či článku, ktoré sú potom vydané anonymne, pod menom firmy či pod menom autora, ktorý si ghostwritera najal. Zásluhy za dielo teda žne zadávateľ (osoba, ktorá si ghostwritera najala a ktorá je autorom uvedeným pod textom).

 

Ghostwriter však nepredáva hotové dielo, ktoré sám zo svojho podnetu napísal, a autorské práva k nemu. Dielo aj autorské práva patria zadávateľovi, ktorý prišiel s nápadom napísať dielo či myšlienkou vhodnou na spísanie. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú zadávateľ a ghostwriter spolu uzatvárajú.

 

Možno Vám celý systém tejto spolupráce a význam tejto činnosti pripadajú zvláštne. Ale v skutočnosti to nič zvláštne či netradičné nie je, naopak, ide o bežnú prax. Ghostwriteri sú vyhľadávaní napríklad na vytváranie nových či prepisovanie starších textov pre osobné, podnikateľské a profesionálne účely. Môže ísť o najrôznejšie reklamné texty, plnenie osobných blogov jednotlivcov i firiem, články v magazínoch, e-booky či knihy. Čo sa týka písania kníh na zákazku, najčastejšie si ich objednávajú známe osobnosti vydávajúce svoj životopis pod svojím vlastným menom.

 

Rozdiely medzi copywritingom a ghostwritingom.

Možno sa Vám po prečítaní tohto článku bude zdať, že copywriting a ghostwriting sú veľmi podobné odbory, a možno si pomyslíte, že ide o to isté. Pravdou však je, že copywriter je autor píšuci prevažne produktové články, zaoberajúce sa PR, anchor textami a inými reklamnými oznámeniami. Naopak, ghostwriter sa zaoberá viac skutočnou literárnou oblasťou. Píše e-booky, knihy, výskumy a prejavy, pre ktoré je potrebné oveľa viac než len predajný talent. A navyše, ghostwriter je v podstate šedou eminenciou, ktorá síce knihu napísala, ale jej meno sa na prebale knihy neobjaví.

 

Pre koho je práca ghostwritera určená?

Ako ste už pravdepodobne pochopili, táto práca nie je vhodná pre každého. Je určená kreatívnym ľuďom, ktorí majú talent na písanie. Aj keď množstvo copywriterov a ghostwriterov hovorí, že aj písanie sa dá naučiť a talent tu nahrádza snaha učiť sa novým veciam a tvrdá práca. V druhom rade je dôležitá precíznosť a skvelá gramatika. O tom však v nasledujúcej kapitole. V tejto kapitole by som chcel zdôrazniť, že spokojným a úspešným ghostwriterom môže byť len človek, ktorý chce odvádzať dobrú prácu, za ktorú však nezíska obdiv verejnosti. Je potrebné zmieriť sa s tým, že obdiv a uznanie za prácu zožne autor, nie spisovateľ. Ak Vám teda záleží hlavne na uznaní verejnosti a nedokážete sa zmieriť s tým, že niekto bude Vašu prácu vydávať za svoju, potom táto práca nie je pre Vás. Ak Vám záleží hlavne na odvádzaní dobrej práce, budovaní kariéry a zarábaní peňazí, potom ghostwriting môže byť pre Vás tým správnym riešením.

 

Čo potrebujete pre začiatok?

Čo všetko je potrebné pre začiatok kariéry. Ak Vás ghostwriting zaujal a myslíte si, že by ste dokázali písať na zákazku, potom sa ešte pozrime na schopnosti, ktoré sú v ghostwritingu potrebné. V prvom rade potrebujete mať kreativitu. Dalo by sa síce povedať, že talent sa dá nahradiť tvrdou prácou a usilovnosťou, ale bez istej miery kreativity to nejde. Predstavte si, že budete denne vytvárať množstvo textov na najrôznejšie témy, prepisovať internetové stránky alebo formulovať životopis cudzej osoby v ich forme. Taktiež je dôležité vedieť zaujať, teda písať pútavé texty, ktoré si čitateľ prečíta až do konca a ktoré ho prinútia kúpiť si produkt či obrátiť stránku knihy. Nevyhnutné je zvládať štylistiku a gramatiku, a to na tej najvyššej úrovni. Aj keď obe tieto veci sa dajú čiastočne nahradiť vlastným korektorom či editorom, priplatiť za neho by ste si však museli Vy sami. V neposlednom rade je potrebné mať chuť do písania. Bez chute by sa Vám každodenné písanie čoskoro sprotivilo a mohlo by tak dôjsť k syndrómu vyhorenia.

 

Má ghostwriting zmysel?

Trápi Vás otázka, či má ghostwriting zmysel, či takých spisovateľov ,,na prenájom“ nie je už veľa? Vďaka rozvoju internetu, zakladaniu stále nových internetových stránok a magazínov či rastúcej priazni voči e-bookom zažíva ghostwriting skvelé obdobie. Mnoho ľudí túži po pútavých článkoch a ešte väčšie množstvo ľudí nie je schopných si ich napísať samo. Navyše so zvyšujúcim sa počtom celebrít a iných známych osobností sa zvyšuje aj počet záujemcov o služby ghostwriterov, ktorí by im spísali ich životopisy a životné príbehy.

 

Aké sú typy ghostwritingu?

Ghostwriting zahŕňa mnoho oblastí, a preto by sme ho mohli rozdeliť do niekoľkých kategórií.

 

Autobiografie.

Slávni ľudia, najmä tí, ktorí nie sú príliš štylisticky a gramaticky zdatní, si veľmi často najímajú ghostwriterov na vytvorenie vlastných autobiografií. Autobiografie z rúk ghostwriterov môžu byť prínosnejšie než vlastné autobiografie, pretože ghostwriter môže priniesť objektívnejší pohľad na vec. Vďaka tomu sú príbehy pravdivé a úprimné. S autobiografiou je síce veľa práce, pretože ghostwriter musí veľa študovať, ale výsledný zárobok je veľmi atraktívny.

 

Fikcia.

Niekedy ľudia prídu so zaujímavým príbehom a skvelou myšlienkou, avšak nemajú dostatočné schopnosti a tvorivosť na ich spísanie. Pre tento účel si najímajú ghostwritera. U ghostwriterov sa cení aj odbornosť, a to v oblasti scenárov či divadelných hier.

 

Obchodné správy a záznamy.

Ghostwriter sa môže uplatniť aj v oblasti zapisovateľstva, teda v tvorbe obchodných správ či súdnych záznamov.

 

Blogovanie.

Blogovanie je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, hoci stále je vnímané ako písanie osobného denníka. Málokomu by napadlo, že blogy môžu písať najatí ghostwriteri, ktorí tak môžu podporovať predaj. V tejto oblasti je blogovanie v podstate marketingovým nástrojom.

 

Výskumy a zdravotnícka dokumentácia.

Lekári či vedci sú vo svojich oblastiach síce veľmi vzdelaní a skúsení, ale na písanie často nemajú potrebné zručnosti. Preto si výskumníci a vedci najímajú ghostwriterov k písaniu novinových článkov a správ s cieľom zviditeľniť svoje výskumy.

 

Prejavy.

Politici síce môžu mať veľkú charizmu a potrebné rečnícke zručnosti, často im však chýbajú zručnosti spisovateľské, a preto si pre písanie prejavov najímajú ghostwriterov.

 

Články pre magazíny a noviny.

Ghostwriteri, rovnako ako copywriteri, môžu písať najrôznejšie články pre médiá. Ghostwriter však vystupuje anonymne alebo sú jeho články vydávané pod menom niekoho iného.

 

Newsletter.

Ghostwriteri sa tiež uplatňujú v oblasti písania newsletterov pre agentúry, podniky a iné inštitúcie.

 

Ako začať?

Rozhodli ste sa živiť ghostwritingom a vybrali ste si oblasť, v ktorej by ste sa chceli realizovať? Potom pre Vás určite budú dôležité informácie o tom, ako začať. V prvom rade si vytvorte kvalitný životopis. V sekcii zručností je vhodné uviesť zručnosti týkajúce sa písania. V oblasti záľub sa zamerajte napríklad na čítanie. Celkovo sa Vám budú hodiť skúsenosti v práci s programami Word či WordPress. Prínosom je zoznam publikácií, napríklad publikovaných článkov (online či tlačených). Ak chcete písať autobiografiu či iné knihy, je výhodou, ak už máte nejakú knihu publikovanú pod svojím menom.

Následne môžete začať jednať s klientmi. Začať môžete vyhľadaním webových lokalít, na ktorých sa sústreďujú dopyty pre ghostwriterov. Tiež si môžete vytvoriť profil na LinkedIn a pridať sa do skupiny ghostwriterov. Nadobudnete tak skúsenosti, získate referencie a rozšírite si zoznam publikácií. Najväčším odporúčaním však bude Vaša spoľahlivosť a dobre odvedená práca. Napokon uvidíte, že väčšina klientov chce nadviazať skôr dlhodobý vzťah.

 

Ako uspieť alebo pár tipov pre ghostwriterov.

Ak sa chcete stať úspešným ghostwriterom, potom si zabezpečte zmluvu, ktorú so svojimi klientmi uzavriete. Zmluva ustanovuje všetky práva a povinnosti pre obe strany (termíny, spôsob platby, cenu, zodpovednosť atď.). Základom úspechu je však Vaša práca. Dbajte na kvalitu, dodržiavanie termínov a komunikujte. Buďte profesionálni. Majte kópiu celej komunikácie s klientom. Veľkou výhodou je flexibilita. V neposlednom rade by ste mali mať na pamäti, že slovo klienta a jeho rozhodnutia sú Vaším zákonom, ktorým by ste sa mali riadiť. Preto kroťte svoje ego. Na výslednom diele bude napísané meno klienta, takže na Vašom vkuse až tak nezáleží.

 

Koľko si môžete zarobiť?

Ako ghostwriter si môžete za normostranu zarobiť od niekoľko desiatok eur až po niekoľko stoviek eur. Väčšie diela sú potom ohodnotené za celok, nie za normostranu. Napríklad za knihu si môžete zarobiť niekoľko tisíc eur. Dôležitá je aj otázka spôsobu platenia. V ghostwritingu môžete byť vyplatení jednorazovou sumou pri odovzdaní diela, alebo sa s autorom môžete dohodnúť na percentách zo zisku. Zárobok v podobe percent zo zisku sa týka hlavne kníh.

Na začiatku článku som uviedol, že pri ghostwritingu sa budete musieť vzdať uznania od verejnosti. Pravdou však je, že to tak nemusí byť vždy. Niektorí autori uvádzajú ghostwriterov ako spoluautorov, prípadne ako editorov knihy.

 

Výhody ghostwritingu.

Ghostwriting ponúka mnoho výhod. Ak Vás napríklad písanie baví, potom pre Vás bude Vaša práca koníčkom. Ghostwriting sa môže stať Vašou oslnivou kariérou, ktorá Vám môže ponúknuť aj lepšie vyhliadky a zaujímavejšie pozície na vydávanie kníh pod svojím vlastným menom. A navyše môžete pracovať odkiaľ len chcete, napríklad z pohodlia svojho domova, kaviarne či knižnice. Taktiež môžete pracovať kedykoľvek chcete. Nemusíte dodržiavať žiadny pracovný čas, pokiaľ radšej pracujete v noci, môžete písať v noci. Ak nemáte práve kreatívny deň, potom môžete prácu nechať na inokedy. Na druhej strane, vytvorenie časového plánu je veľmi dôležité.

 

Pár slov na záver.

Ghostwriting je v súčasnosti veľmi lukratívnym odborom. Navyše ide o tvorivú činnosť, ktorá pre Vás môže byť veľmi zaujímavá a zábavná. Pokiaľ sa teda pre ghostwriting rozhodnete, potom ste na dobrej ceste dosiahnuť úspech.

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Mohlo by vás zaujímať:

Diskusná téma: Ghostwriting

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok