Dátum: 01.10.2016

Vložil: Pavel

Titulok: A čo ďalej?

Veľmi dobrý a poučný článok, ktorému chýba len jedna vec a to je rada, ako postupovať v tej ktorej činnosti. To znamená nasmerovanie na najlepších učiteľov, školiteľov, inštruktorov a možno aj inštitúcie, ako sú školy. agentúry a podobne. Pretože mladý človek, neznalý tej ktorej problematiky sa len ťažko zorientuje a to ho následne odradí a znechutene prepne na nejakú hru a pokračuje v zabíjaní času.

Pridať nový príspevok