Dátum: 10.08.2018

Vložil: Krokodil Dundee

Titulok: Re:Re:Bieda

Už mi nejaké dotazníky od marketagent prišli, stále sa mi však za ne nepripočítali body. Vo výpise z účtu mám len " Ďakujeme za Vašu účasť! Nerobte si starosti, vaše bonusové body sú zaznamenané! Bonusové body boli zaznamenané na vašom Výpis z účtu a čakajú na uvoľnenie. Tu sme odkázaní na svojich zákazníkov/partnerov, lebo musíme čakať dovtedy, kým projekt úplne ukončia a uzatvoria kontrolu údajov pri všetkých rozhovoroch. Tento postup môže byť niekedy časovo náročný a závisí od mnohých faktorov. Napríklad, keď opytovanie beží dlhší čas alebo keď náš partner chce dať ešte príležitosť odpovedať aj „oneskorencom“.

Preto vás v mene našich zákazníkov/partnerov žiadame ešte o trochu trpezlivosti. Uisťujeme vás, že vaše zaznamenané body budú čo najskôr spracované.

Ďakujeme na dôvere a podpore." A je to už pomaly dva mesiace.

Pridať nový príspevok