Dátum: 15.11.2014

Vložil: John

Titulok: Re:Re:Re:NAJ TOP RULETA

Myslím, že som to jasne povedal... hovorím o dlhodobej ziskovosti. Podvod je keď tu ktokoľvek píše o istých zárobkoch, mesačne v stovkách a tisíckach eur. A hovorí o akomkoľvek zaručenom systéme. Pozri samozrejme, že séria siedmich rovnakých farieb v rade sa objaví s menšou pravdepodobnosťou ako séria šiestich. Ale o to tu nejde, my máme inak položený príklad. V minulosti padla šesťkrát rovnaká farba. A teraz aká je pravdepodobnosť, že padne zas rovnaká farba? Predsa 50%. Skúste si to predstaviť na minci... ona bude mať rovnakú pravdepodobnosť pre obe situácie, a teda 50% aj po šiestich rovnakých hodoch. Dá sa to vysvetliť aj inak. V rulete máme červenú a čiernu, označme radšej z angličtiny R a B aby sa nám neplietko Č a Č. A teraz pozor, najdôležitejšia veta tohoto komentára: "Ľubovoľná vopred určená séria farieb, je rovnako pravdepodobná ako akákoľvek iná presne určená séria farieb rovnakej dĺžky." Teda hovorím, že padnutie RRR je rovnako pravdepodobné ako padnutie BBB, ale taktiež ako padnutie presne série RBR alebo inej série BBR. Aká je pravdepodobnosť, že v nasledujúcich dvoch ťahoch padnú za sebou dve červené čísla RR... je to pravdepodobnosť 0,5*0,5=0,25. Alebo že padne najprv červená a potom čierna RB? taká istá 0,5*0,5=0,25 atď. Pozor ale na nie presne určenú sériu. Ak by sme sa pýtali napr. Aká je pravdepodobnosť že v dvoch hodoch padne raz červená a raz čierna? Tak to splňujú dve situácie RB a BR... preto je to 0,5*0,5+0,5*0,5=0,25+0,25=0,5 pravdepodobnosť. Predstavme si, že chceme riešiť tu sériu šiestich rovnakých farieb a chceme vedieť aká je pravdepodobnosť tej poslednej siedmej farby. Predstavme si teda sériu siedmich hodov. Všetkých rôznych presne určených sérii je 2^7=128 a každá má rovnakú pravdepodobnosť a teda 1/128. To platí aj pre série RRRRRRR a RRRRRRB, obe majú pravdepodobnosť 1/128. Rovnako pravdepodobná je aj séria RBRBRBR a podobne všetky ostatné. A teraz náš príklad: "Avšak ak nastavíme príklad, že už nám padla séria šiestich červených RRRRRR a pýtame sa aká pravdepodobnosť je, že nám znova padne červená R?" Tak musíme uvažovať nasledovne. Jedná sa o podmienenú pravdepodobnosť (započítavame minulosť) a teda vylúčime z 128 rôznych možností všetky, ktoré začínajú inak ako RRRRRR (to sa nám prihodilo). Čo nám teda ostalo? Predsa už nám naša situácia môže skončiť iba RRRRRRR alebo RRRRRRB. Obe situácie sú rovnako pravdepodobné, ako bolo spomenuté vyššie. A keďže, iba tieto dve situácie môžu nastať a sú rovnako pravdepodobné, tak každá nastane z pravdepodobnosťou 0,5, teda 50%. Vychádza to všetko z podmienenej pravdepodobnosti. Avšak ak sa pýtame všeobecne, bez toho, že by sme započítavali už padnuté farby.... tak samozrejme séria RRRRRRR (7xR) je menejpravdepodobná ako situácia RRRRRR (6xR). Ale to vychádza priamo z toho že pre (7xR) je pravdepodobnosť výskytu 1/(2^7)=1/128=0.0078125 a pre (6xR) je to 1/(2^6)=1/64=0.015625.

Pridať nový príspevok